Seksyen Kawalan Dan Pemantauan

Seksyen Kawalan Dan Pemantauan

Objektif:

  • Memastikan jabatan persekutuan di Sarawak mematuhi segala peraturan dan arahan yang dikeluarkan oleh Perbendaharaan;
  • Untuk memberikan perkhidmatan yang efektif dan berkesan kepada pengguna; DAN
  • Memastikan projek kerajaan persekutuan di Sarawak ditadbir urus dan dilaksanakan dengan teratur dan sempurna.

 

Fungsi:

  • Menyediakan khidmat nasihat serta memberi taklimat tatacara Pengurusan Aset dan Stor;
  • Menyediakan Laporan Prestasi Syarikat berdaftar Kementerian Kewangan bagi setiap suku tahunan;
  • Memantau pelaksanaan projek-projek pembangunan persekutuan di Sarawak;
  • Menyelaras pengiktirafan 5S/EKSA di Perbendaharaan Malaysia Sarawak; DAN
  • Melaksanakan arahan daripada Pegawai Kewangan Persekutuan dan Timbalan Pegawai Kewangan Persekutuan dari semasa ke semasa.

Pejabat Kami

PERBENDAHARAAN MALAYSIA SARAWAK

Tingkat 16, Bangunan Sultan Iskandar
Jalan Simpang Tiga
93592 Kuching, Sarawak

Telefon no

tel  082-421333 / 082-421755 / 082-425154/ 082-425331

fax lama 082-424489

Emel

email pmswk@mof.gov.my

fblogo  instalogo  ytubelogo

Pengunjung

HarianHarian70
SemalamSemalam70
MingguanMingguan47
BulananBulanan1136
JumlahJumlah42856

Pejabat Kami

PERBENDAHARAAN MALAYSIA SARAWAK

Tingkat 16, Bangunan Sultan Iskandar
Jalan Simpang Tiga
93592 Kuching, Sarawak
tel  082-421333 / 082-421755 / 082-425154

fax lama 082-424489