Seksyen Perolehan

Seksyen Perolehan

Objektif:

 • Menentu dan memastikan bahawa setiap perolehan Kerajaan memberikan nilai harga yang terbaik, berpatutan dan menguntungkan dari segi kualiti, kuantiti dan masa;
 • Menentu dan memastikan bahawa setiap perolehan Kerajaan diurus dengan cekap dan berkesan secara teratur, telus dan tulus;
 • Menentu dan memastikan bahawa pengurusan perolehan Kerajaan dapat membantu membangunkan pertumbuhan dan perkembangan industri tempatan dan mengalakkan peningkatan penggunaan sumber tempatan;
 • Menentu dan memastikan bahawa pengurusan perolehan menjadi wadah (means) dalam mencapai dasar-dasar Kerajaan; dan
 • Memastikan pengurusan Kontrak Pusat Perbendaharaan MalaysiaSarawak (PMS) diuruskan mengikut tatacara perolehan yang berkuatkuasa secara sistematik dan cekap.

Fungsi:

 • Mengurus Lembaga Perolehan Persekutuan Sarawak;
 • Memproses permohonan baru bagi kontrak pusat secara rundingan terus;
 • Memproses perlanjutan kontrak pusat secara rundingan terus;
 • Memproses kontrak pusat secara tender;
 • Melakukan pemantauan ke atas syarikat kontrak pusat;
 • Mengadakan dialog secara berkala dengan kontraktor kontrak pusat;
 • Menyelesaikan aduan kontrak pusat; dan
 • Mengkaji dan menimbang permohonan pengecualian perolehan luar kontrak pusat.

Senarai Syarikat Kontrak Pusat Negeri Sarawak (Masih berkuatkuasa)

 

 

Pejabat Kami

PERBENDAHARAAN MALAYSIA SARAWAK

Tingkat 16, Bangunan Sultan Iskandar
Jalan Simpang Tiga
93592 Kuching, Sarawak

Telefon no

tel  082-421333 / 082-421755 / 082-425154/ 082-425331

fax lama 082-424489

Emel

email pmswk@mof.gov.my

fblogo  instalogo  ytubelogo

Pengunjung

HarianHarian55
SemalamSemalam78
MingguanMingguan354
BulananBulanan55
JumlahJumlah39368

Pejabat Kami

PERBENDAHARAAN MALAYSIA SARAWAK

Tingkat 16, Bangunan Sultan Iskandar
Jalan Simpang Tiga
93592 Kuching, Sarawak
tel  082-421333 / 082-421755 / 082-425154

fax lama 082-424489